Handlingsplan

Hos Kifa plast har vi gennem målbevidst arbejde sikret et bæredygtigt miljø overalt i virksomheden.

  • Omfattende affaldssortering med henblik på genbrug og genbearbejdning
  • Recirkulerende kølevand i produktionen som sendes igennem et lukket system hvilket muliggør et meget lavt vandforbrug.
  • Hvor det er muligt investeres løbende i miljørigtige løsninger som sikre et lavt strømforbrug.
  • Alt plastaffald fra produktionen sorteres, samles og sendes til genbearbejdning for igen at indgå som granulat i produktionen.                                                                             

Miljørigtig håndtering af affald og fokus på energi er i høj prioritet da vi som virksomhed ønsker at være vores ansvar bevidst.

Vi har derfor blandt virksomhedens medarbejdere nedsat et miljø udvalg for at fastholde dette fokus og sikre en fortsat positiv udvikling.