Virksomhedskultur

Vores medarbejdere har vidt forskellige baggrunde hvilket vi ser som en stor styrke da vi gennem mangfoldighed finder netop
de ressourcer som tegner en stærk virkomhed i et globalt samfund.

Vi søger mangfoldigheden i blandt andet etnicitet…uddannelsesbaggrund…køn…religion og ikke mindst arbejdsevne.

På Kifa Plast er der højt til loftet samt en uformel omgangstone.

Det er en virksomhed hvor tingene til tider går stærkt hvilket stiller krav til medarbejderne om fleksibilitet og forandringsvillighed.

Som medarbejder har man rig mulighed for at præge egne arbejdsopgaver i hverdagen og ansvarlighed går hånd i hånd
med præsentation og den enkelte medarbejder bærer et stort ansvar overfor såvel kunder som kolleger.